KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT w Przedszkolu nr 364 „Pod Tęczą” w roku szkolnym 2020/2021

1. Opłata za posiłki – dzienna stawka żywieniowa 12,00 zł x liczba dni roboczych w danym miesiącu

2. Opłata za zajęcia dodatkowe:

a. Rytmika                      1x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

b. Gimnastyka               1x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

c. Język angielski           1x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

3. Opłata za Radę Rodziców  – dowolna kwota, zgodna z deklaracją składaną we wrześniu.

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

  1. Wpłaty na rachunek bankowy:
    – opłata za wyżywienie                                             71 1030 1508 0000 0005 5021 9069
  • Na przelewie bankowym należy wpisać odbiorcę: DBFO dla Dzielnicy Bielany, Warszawa ul. Żeromskiego 29
  • wpłata tytułem: opłata za wyżywienie – miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

Przelewów prosimy dokonywać w terminach:

– opłata za żywienie – z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy.

 Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 364

Wpłat za Radę Rodziców można dokonywać w kasie przedszkola oraz przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank: BZWBK  Konto nr:  91 1090 1030 0000 0001 1391 3812