Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Informacja o wysokości opłat w Przedszkolu nr 364 „Pod Tęczą” w roku szkolnym 2023/2024

1. Opłata za posiłki – dzienna stawka żywieniowa 14,00 zł x liczba dni roboczych w danym miesiącu

  • na podstawie: Zarządzenia NR 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

2. Opłata za Radę Rodziców  – dowolna kwota, zgodna z deklaracją składaną we wrześniu.

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

  1. Wpłaty na rachunek bankowy:
    – opłata za wyżywienie 71 1030 1508 0000 0005 5021 9069
  • Na przelewie bankowym należy wpisać odbiorcę: DBFO dla Dzielnicy Bielany, Warszawa ul. Żeromskiego 29
  • wpłata tytułem: opłata za wyżywienie – miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

Przelewów prosimy dokonywać w terminach:

– opłata za żywienie – z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy.

 Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 364

Wpłat za Radę Rodziców można dokonać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank: Santander Bank  91 1090 1030 0000 0001 1391 3812