Przedszkole nr 364 Pod Tęczą
w Warszawie

Nasze priorytety

Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" znajduje się w najpiękniejszej części Warszawy, w bliskim sąsiedztwie Wisły, niedaleko Lasu Bielańskiego.
Od początku funkcjonowania placówki panował w niej klimat rodzinny, zapewniający atmosferę bezpieczeństwa i ciepła. Placówka ma ogród z elementami naturalnego placu zabaw.

Przedszkole "Pod Tęczą" posiada ciekawą i bardzo różnorodną ofertę edukacyjną. Tworzy środowisko wychowawcze, w którym dzieci kształtują swoją inteligencję emocjonalną i wrażliwość społeczną oraz empatię. W przedszkolu realizowane są programy autorskie, projekty edukacyjne, działania ekologiczne, charytatywne.
Współpracujemy z różnymi instytucjami środowiska lokalnego, stołecznego, organizacjami pozarządowymi, ambasadami i placówkami oświatowymi z zagranicy.
Od najmłodszej grupy realizujemy program wychowawczy "Razem", który uczy dzieci współpracy ,w myśl zasady "razem można więcej" oraz rozwija ich umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami.

W 2019r., wzorem lat ubiegłych, będziemy wzmacniać w dzieciach poczucie tożsamości warszawskiej, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych
i zwiedzając interesujące miejsca w naszym mieście. Natomiast poprzez działalność charytatywną będziemy uczyć dzieci współpracy i współdziałania.
A już od wiosny  przedszkolaki będą w naszym  ogrodzie: siać i sadzić, eksperymentować, grzebać w ziemi, podpatrywać zwierzątka i gotować zupę z błota.
Nasze przedszkolaki rozpoczną naukę gry na flażoletach(tzw. flet polski),co dodatkowo będzie rozwijać ich pamięć, wrażliwość i abstrakcyjne myślenie.
Tak jak dotychczas będziemy realizować program "Rożni, ale równi razem". Wprowadzimy dzieci w edukację międzykulturową i nauczymy tolerancji dla osób innej narodowości, o innym kolorze skóry, szacunku dla kultury, religii, a przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i starszych.