Przedszkole nr 364 Pod Tęczą
w Warszawie

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Krystyna Szot

Skarbnik - Pani Julita Żółtowska

Sekretarz - Pani Anna Kaczmarek